Zachovejte paniku!?

neděle 19. září 2010 13:19

„Duchů, jež vyvolal jsem, nemohu se zbýti,“ říká Faust ve stejnojmenném dramatu od J. W. Goetha. Obecnou platnost a nesmrtelnost této věty potvrzuje i současná atmosféra v české, moravské a slezské společnosti. Vyvolávači duchů, respektive tvůrci katastrofických scénářů, mají boom.

Bohužel je jen málo těch, kteří se s nimi pokoušejí bojovat, popřípadě je zaříkávat, či vymítat. Společenské klima jejich snaze navíc nepřeje. Sice by se zřejmě nenašel nikdo, komu by byl lhostejný státní dluh, ale zároveň má každý na šetření vlastní neměnný názor. Nesmí se v žádném případě dotknout jeho kapsy. Navíc se státní zaměstnanci nemohou ani shodnout na tom, které povolání má větší společenskou vážnost. Očividně právě to jejich. A proto musí být lépe hodnoceno.

Primát zřejmě v tomto směru mají lékaři, kteří sáhli po výhrůžkách, jež nemají příliš daleko k vydírání. Hrozí hromadnými odchody do zahraničí, pokud jejich příjmy nedosáhnou německé úrovně. Neštítí se ani slov, že jejich angažmá za větší peníze vlastně není v rozporu s Hippokratovou přísahou. Zavázali se totiž, že budou léčit, ale nikde není ani zmínka o tom, že by se měli starat právě o české pacienty, stejně tak přece mohou pečovat o německé, britské, irské či rakouské.

Zda si uvědomují, že by vyšší částky uvítali všichni zaměstnanci státní i soukromé sféry, o důchodcích nemluvě, není jasné. Jsou totiž zahleděni sami do sebe a zbytek populace je víceméně nezajímá. Na druhou stranu je třeba přiznat, že důvody k naštvanosti skutečně mají. Třeba pokud jde o nástupní platy. Proč mají absolventi lékařské fakulty vstupovat do praxe za jiných podmínek než dnes protěžovaní kantoři? A obdobné otázky by si mohli klást i další profese, které se cítí být znevýhodněné.

Trochu to připomíná staré imperiální pravidlo Rozděl a panuj. Bohužel s důsledky, jež jsou pro společnost značně nebezpečné. Ústupky jedněm totiž znamenají poškození, v tomto případě utáhnutí opasků, dalších skupin. Lavírování se navíc může vládě dost vymstít. Voliči, kteří si ji vybrali kvůli vyrovnanému rozpočtu, začínají reptat. Zmocňuje se jich čím dál větší panika. Opouštějí racionální uvažování a řídí se emocemi, jež nejsou příliš dobrými rádci. Dychtivě otvírají uši a naslouchají vábivým slovům těch, kteří místo řešení nabízejí strašení a nešetří nesplnitelnými sliby. Tedy bossům ČSSD, kteří umějí zahrát na populistickou notu.

Koaliční administrativě není co závidět. Ustoupit však není kam. Podlehnout nátlakovým odborářským akcím, jako je chystaná demonstrace, by bylo kontraproduktivní. Znamenalo by to předem odpískat jakékoli snahy o nutné reformy. A dát prostor řádění duchů, které je třeba zažehnat. Nemluvě o tom, že výsledek kvapem blížících se komunálních a především senátních voleb, jež jsou opět důvodem k vyostřené a značně demagogické levicové argumentaci, může nemile překvapit a zamíchat slušně rozdanými kartami.

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora