Doznání zarytého klausofila

pondělí 13. prosinec 2010 13:53

Konečně mám jasno. Díky neúnavným a shůry obdařeným diskutérům, kteří mě prohlédli. Jsem osoba inteligence mdlé, jež se chová jako nevycválaný hulvát. (I ubohý řeznický pes, jenž se nezaslouženě stal symbolem odpudivého jednání, musí zelenat závistí.) A tak mi nezbývá, než si začít sypat popel na hlavu (roucho trhat nebudu, nevím, zda bych byla schopna ušetřit si na nové).

Dočetla jsem se totiž věci, o nichž jsem doteď neměla tušení. Například jsem zarytý klausofil. Sice si nevzpomínám, že bych kdykoli velebila pana prezidenta, dokonce jsem se nevměšovala ani do vznětlivých debat na toto téma, ale budiž. Vždycky platilo, že hlas lidu je hlasem božím. Samozvané mluvčí veřejnosti, kteří jsou přesvědčeni o jediné (tedy své) pravdě, nedokáže od jejího šíření nic odvrátit. Ani taková maličkost, že je více či méně v rozporu s realitou.

Protože jsem tvor zákeřný, závistivý a nepřejícný, jemuž je jakákoli empatie na hony vzdálená, ke své hanbě přiznávám, že mě například unavují a znechucují četné dlouhé a plačtivé traktáty, jež (tvářící se jako blogy) podrobně popisují nezasloužené křivdy, které se děly, dějí a zřejmě i budou dít jejich tvůrci. První jsem si sice přečetla (tedy přeběhla očima) až do konce. S jednoznačným závěrem: již nikdy více (Never more, jak pravil Poeův Havran). Navzdory tomu, že jiná svěží dílka od téhož autora se věnovala různorodějším tématům. Bohužel jsem už při letmém pohledu zjistila, že spíš než vlastní myšlenkou jsou produktem plagiátorství a kompilace.

Proč ne, každý se chce nějak zviditelnit, užít si svých patnáct minut slávy. Metody a přístupy ovšem volí různé. Prý důležitou roli hraje tzv. kinderstube, což je nejspíš jeden z četných termínů, jehož význam mi zůstal utajen. Naštěstí jsem ve svém pokročilém věku dostala příležitost seznámit se s jeho několika důstojnými reprezentanty. Kromobyčejně mě zaujal zejména jeden z nich. (Zdalipak čtenáři odhalí, koho mám na mysli?)

Tvorba tohoto talentovaného jedince se totiž neomezuje pouze na psaní článků, ale rozvíjí se hlavně v diskusích. Líbí se mi, že je flexibilní, kreativní a ani pojen transparentnost mu není cizí. Pochvalami sice šetří, nicméně neřády tepe odvážně a odhodlaně. Vysloužil si můj obdiv obzvlášť neúnavným používáním pejorativních výrazů a smělostí, s níž - ač laik - nekompromisně stanovuje přesné lékařské diagnózy a nejen podle tvaru hlavy odhaluje mrzký charakter všech, kteří si mu dovolí oponovat.

Někoho takového jsem potřebovala jako příslovečné prase drbání. Nyní už uznávám, že předstíraná hra na vzdělance (či nedej bože na intelektuála či inteligenta) musela pro mě nutně skončit fiaskem. Stejně jako opovážlivá snaha vnášet do textů vlastní postřehy a myšlenky, které jsou většinou v rozporu s převažujícími názory.

Za pár dní začnu přemýšlet nad novoročním předsevzetím, i když jsem se podobným úvahám raději vždy vyhýbala, byvši si vědoma, že cesta do pekla je lemována dobrými úmysly. Teď jsem však změnila názor. Přeji si z plného srdce, abych i nadále pro svého „ctitele“ i jeho sympatizanty figurovala jako persona non grata a nikdy se nedočkala jejich souhlasu a pochvaly.

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora