Kubera je žabař

sobota 18. prosinec 2010 14:30

Konečně vím, jak se asi cítili zapadlí vlastenci. (Za nahodilou literární reminiscenci se hluboce omlouvám, neboť se jí zřejmě opět dotknu skalních koniášofilů.) Autora si však tentokrát odpustím. Navíc je v tom zcela nevinně, protože nikdy nepodlehl poněkud absurdním choutkám poroučet přírodě. Tedy ani sněhu.

A že se ho letos urodilo požehnaně.  Nadšeni jím nejsou, jak se občas ukazuje, ani majitelé skiareálů a vlekaři, kteří by si přáli, aby svatý Petr konečně vyměnil ztěřelé sypky a zreguloval pád sněhových vloček. Zejména ve spojení s větrem, jehož bodání do tváří odrazuje mnohé potencionální zákazníky.

Vyznavači lyžování, kteří toužebně od podzimu hleděli k nebi v očekávání první sněhové nadílky, však mají s jedinci bez této záliby přece jen něco společného. Remcání na nesjízdné silnice a neprůchodné ulice. Dokonce se shodnou, že za všechno může teplický primátor Kubera. Respektive zákon, jenž zbavuje povinnosti majitele domu udržovat přiléhající chodníky ve schůdném stavu a přenáší ji na město jako vlastníka všech komunikací.

V malebném městečku, jehož totožnost před závistivci raději utajím, takové starosti neznají. Několik šplhavců a snaživců se sice zprvu pokoušelo odhazovat sníh, škrábat zmrazky, ale brzy od marného pinožení ustoupilo. V poměrně úzkých ulicích totiž traktor s radlicí neúnavně, několikrát denně, shrnoval sníh z vozovky. Odvážet ho někam do plenéru zřejmě nebylo zahrnuto v pracovní smlouvě, a navíc všude se musí šetřit. Takže naivní „uklízeč“, jenž si prorazil cestu, aby mohl vyjít z baráku, náhle zjistil, že mu dveře blokuje hromada sahající po kolena, popřípadě do pasu (podle stáří a vzrůstu).  Nevyvezená popelnice nebo nemožnost doručit poštovní či jinou zásilku asi vadí jen zapšklému kverulantovi, který si stejně neustále na všechno stěžuje. O valech, obklopujících ploty a vjezdy do zahrad, škoda mluvit. Stejně na nich nemůže nikdo nic dělat, kupy bílého nadělení bezpečně odradí všechny před nedovoleným vstupem na soukromý pozemek a trocha vláhy ještě nikomu neublížila. Tedy až na nedávné povodně, ale proč hned malovat čerta na zeď.

Zaváté a nepoužitelné chodníky mají i další přednosti. Například na nich nikdo neuklouzne a nepřivodí si zranění, a tudíž ani nemůže požadovat příslušnou finanční kompenzaci. Platí to i pro rampouchy či nánosy sněhu na střechách, které se snesou do navršené pokrývky, aniž by komukoli ublížily.

Motoristé příliš nemilují chodce, kteří se permanentně pohybují po silnici. Ovšem i na jejich chování se dá poměrně rychle zvyknout. Aplikovat do každodenního života Suvorovův výrok, že těžko je na cvičišti, ale zato lehko na bojišti. Na zimní období se vlastně připravují celoročně. Nejen v tomto čase totiž pěší dávají přednost cestám vyhrazeným vozidlům. Pod záminkou, že si odmítají na vykotlaných a nerovných vyhrazených cestách pochroumat některou z končetin, popřípadě si přivodit pád s vážnějšími důsledky.

P. S. Neblahé důsledky však sníh má i v nejmenovaném malebném městečku. Nutí k pobytu ve čtyřech stěnách a dokonce vede ke grafomanii.

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora