Když se dva perou…

pondělí 7. únor 2011 10:18

Ring volný! Račte vstoupit! Sice se v něm neodehrává regulérní boxerský mač, ale zato si přijdou na své milovníci stylu, v němž všechna pravidla přestala platit. Catch as catch can, stalo se mottem přinejmenším jedné ze zápolících stran. Vítězství, byť Pyrrhovo, přece umí zahřát. Koho by zajímalo, že po něm zůstanou nevinné oběti.

Protest lékařů, jenž se zprvu jevil jako víceméně oprávněný, se nikoli pomalu, ale zato jistě mění v děsivou noční můru. Jejich požadavkům už rozumí málokdo. (Všetko, alebo nič, hlásala již v době předlistopadové jedna z čelných federálních zastánkyň učitelské obce a zřejmě našla moderní následovníky.) Nynější lékařští odborářští i stavovští vůdcové zašli ještě dále. Systematicky sejí do mysli svých oveček nedůvěru. Nejen vůči ministru zdravotnictví, ale také bezprostředním nadřízeným. Ušlechtilá slova o nápravě věcí v naší domovině shnilých, jež ve zdravotnictví nenasytně polykají miliardy korun, vzala definitivně za své.

Vůdčí postavy rebelie ve všech pádech skloňují: Chceme více peněz. A pro všechny (s výjimkou nelékařského personálu, který stejně není nic lepšího než středoškolské uklízečky, jak poznamenal v diskusi na blogu jeden z lékařů). Radostně se kolem nich semklo na čtyři tisícovky nespokojenců, jež nijak neuráží, že ti nejkvalitnější budou ohodnoceni stejně jako naprostí lemplové, jejichž odchodem by se nemocnicím pouze ulevilo.

„Obyčejní lidé“ a nejenom oni považují navýšení platů o pět a osm tisíc za obrovský finanční skok. Doktorům je to však málo (při výdaji 4000 korun za jednu návštěvu kadeřníka se ostatně lze jen těžko divit, jak se v diskusi svěřil další z účastníků akce Děkujeme, odcházíme). Nepochopitelné ovšem je, že zásadně odmítají, aby do rozdělování peněžních prostředků mluvili ti, kteří dokážou posoudit zaměstnance podle množství a kvality práce.

Plošné přidání je spíš urážkou celého stavu. Reliktem socialistické nivelizace a rovnostářství. Vzpoura proti těmto praktikám se však nekoná. S největší pravděpodobností se zato uskuteční další kolo jednání, na něž Leoš Heger přijde s čerstvými ústupky, aby ukonejšil vzbouřence a zajistil obyvatelstvu lékařskou péči.  Oprávněně lze předpokládat, že ruka nabídnutá ke smíru bude znovu odmrštěna.

Říká se, že se třetí směje, když se dva perou. V nastalé situaci však projev této jinak blahodárné emoce stěží rozvlní rty řadového občana i odpovědného politika.

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora