Únorové vítězství lékařských odborů

neděle 27. únor 2011 11:03

Před třiašedesáti lety vynesl únorový puč do čela společnosti tzv. pracující lid vedený dělnickou třídou, jež se těšila obzvláštní přízni tehdejší strany a vlády. Její úloha a postavení se v současné době značně změnily. Místo po „preferované kategorii pracujících“ však nezůstalo prázdné.

Po rebelii nemocničních doktorů se totiž ukazuje, že český přechod ke kapitalismu vynesl na výsluní sice početně zanedbatelnou, zato vlivnou skupinu příslušníků jediné profese, která si může diktovat.  Bez ohledu na spoluobčany. Za použití argumentů, u nichž není zcela jasné, zda jde o  Wahrheit nebo Dichtung.  Jedno však stále platí: účel světí prostředky.

Zdá se, že obě komory parlamentu a zákony, jež navrhují a schvalují, jsou – lidově řečeno – toliko pro srandu králíkům. Ze zákoníku práce totiž příslušníci samozvané intelektuální elity v bílých pláštích doslova udělali trhací kalendář. Pod heslem Všechna moc odborům (platí i pro další obory) proměnili závazný akt výpovědi v pouhý prostředek vydírání. Sloužící výhradně ke splnění nadstandardních platových požadavků. Navíc lpěním na plošném odměňování (tedy výši platu nezávislé na množství a zejména kvalitě odvedené práce) potvrdili, že státní nemocnice – na rozdíl od soukromých – jsou úspěšně přežívajícím reliktem socialistického myšlení a jednání.

Nechce se mi věřit, že by právě nemocniční lékaři patřili k funkčním analfabetům a nerozuměli psanému textu. I když to tak vypadá. V memorandu, jež podepsal ministr zdravotnictví a představitelé lékařských odborů, nelze ani při sebepečlivějším studiu nalézt závazek, že se po jednostranném stažení výpovědí všichni rebelové musí vrátit na místa, která zastávali. Nicméně na této dodatečně formulované podmínce vůdcové vzpoury trvají a při jejím nedodržení nejen podepisují petice, ale navíc žádají odvolání vrcholného managementu „nevstřícných“ zdravotních zařízení.

Zlomili už ředitele nemocnice v Uherském Hradišti, jenž se snažil postupovat podle litery i ducha zákona. Jak dlouho vydrží vedení IKEM, je ve hvězdách. Slib tříetapového růstu mezd, jenž u nás nemá obdoby, odborové i profesní předáky ukonejšil natolik, že dokonce udělali vstřícný krok. Nehodlají už trvat na tarifních platech. Ovšem nesmí být podkročen limit jednoho a půl až trojnásobku průměrné mzdy. Strčili tak do kapsy německé kolegy, jimž se v době hospodářského růstu podařilo vystávkovat navýšení příjmů o 10 až 13 procent (místo požadovaných 30).  Lékařští elévové, kteří v NSR dosáhli na 106 procent průměrné mzdy, jsou ovšem ve srovnání s našimi žabaři. (Mimochodem, i u našich sousedů to po necelých čtyřech letech opět vře a doktoři si chtějí nátlak zopakovat. Inu, příklady táhnou…)

V demokratické společnosti platí, že všichni lidé jsou si před zákonem rovni. Lékařská vzpoura však postavila tuto premisu na hlavu. Ano, všichni jsou si rovni, pouze doktoři jsou si rovnější. Zatímco zbytek obyvatel naší domoviny bude čelit s největší pravděpodobností již od 1. října letošního roku sjednocení DPH na dvacet procent, kasta vyvolených její navýšení v podstatě ani nezaznamená. Své mají jisté. Jak to však bude s kompenzacemi pro nízkopříjmové skupiny, rodiny s dětmi a důchodce, zatím není jasné. Dostaví se ihned po zdražení, nebo až po roce? Ani druhou variantu nelze předem vyloučit.

Vstřícnost lékařské komoře i lékařským odborům ukázal jediné – slabost vlády, která vyklidila své pozice, i když v podstatě neměla kam ustoupit. Nelze se proto divit, že se ozývají další nespokojenci, kteří nechápou, proč právě oni by se měli uskrovňovat. Když navíc tvoří většinu národa. Protěžování jedné kategorie zaměstnanců na úkor jiných se může nehezky vymstít a mít přímo katastrofální dopady. Nejen na státní rozpočet.

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora