Doktoři s ručením omezeným?

pondělí 14. březen 2011 09:01

Fyzikální zákony, hlavně Newtonovy, platí i ve společnosti. Každá akce vyvolává reakci. Nejinak je tomu i v případě kampaně Děkujeme, odcházíme! Nemocniční doktoři sice dosáhli svého, ale z vítězství se zřejmě radovali předčasně. Ministr zdravotnictví Leoš Heger jim totiž připravil dost nemilé překvapení.

Chce po lékařích, aby odpovídali za svou práci a v případě pochybení dokonce nesli následky. Nikoli po dlouhých soudních tahanicích, ale okamžitě. „Budou moci přijít až na jeden rok o licenci a dostat pokutu," řekl o plánovaných opatřeních serveru Aktuálně.cz ředitel kabinetu ministra zdravotnictví Jan Růžička.

Nový zákon o zdravotních službách, jejž by měl vládní kabinet projednat v červnu, však obsahuje i další změny. Mimo jiné přenese na správní úřady možnost lékaře kontrolovat a prošetřovat stížnosti na poskytování péče. Zakotví například i povinnost předávat pacientům kompletní zdravotní dokumentaci, z níž bude patrné, jak léčba či zákrok probíhaly. Měly by dokonce vzniknout i žebříčky nemocnic, při jejichž sestavování se bude přihlížet nejen ke kvalitě provedených operací, ale také k přístupu zdravotních sester k nemocným a k jakosti podávaného jídla. Nejhorší by pak měly zmizet ze scény.

Šéf České lékařské komory Milan Kubek nehodlá plánovaným změnám přihlížet mlčky. A pravděpodobně se nespokojí s pouhým připomínkováním. V připravovaném zákonu vidí především hrozbu, která podle jeho slov zásadně změní vztah mezi lékařem a pacientem.

Jeho postoji se málokdo může divit. Vypadá to, že s podporou nejvyšších zdravotnických kruhů dojde k emancipaci nemocných, kterým dosud lépe slušela role rukojmích a víceméně nesvéprávných stádních tvorů. Nemluvě o tom, že se aristokraté v bílých pláštích, kteří titul MUDr. považují (jak trefně poznamenal psychiatr Ivan David) za šlechtický přídomek, budou muset spustit z nebeských výšin a přistát rovnýma nohama na zemi. Nést morální i hmotnou odpovědnost za svou práci, kterou si nechávají nadstandardně ohodnocovat.

Zatím se nad chybičkou, která se do ní vloudila, většinou zavřela hladina. I když… Akce exodus-exitus, v níž šlo především o peníze a jež v očích veřejnosti značně poškodila pověst lékařského stavu, začíná mít bumerangový efekt. Tištěná i elektronická média vytahují na světlo případy, v nichž lékaři (nejen nemocniční) neobstáli. Na nezájem (možná dokonce diletantismus) ošetřujícího doktora málem doplatil i expremiér Miloš Zeman, jemuž hrozila otrava krve a amputace palce. Navzdory tomu, že i jako penzista patří do tzv. kategorie kulichů, jimž se dostává mimořádné péče. Pěšáci, kteří nepatří k VIPům, jsou na tom pochopitelně ještě hůře.

Nový zákon o zdravotních službách by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Chce se říci, bylo už na čase. A hlavně by se k němu měly připojit i další, jež by zaručil obdobný postoj a postup ve všech oblastech společenského a politického života. Jejich leitmotivem by mělo být vyvození osobní odpovědnosti za vykonávanou práci, včetně citelných finančních sankcí za její nezvládnutí a náhrada způsobených škod.

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora