„Ulice“ vyšla do ulic

pondělí 23. květen 2011 07:46

Předesílám, že odboráře nemusím. Zejména jejich bossy. Nesympatizuji ani s nátlakovými akcemi, při nichž jde nezřídka o prospěch jedné, někdy úzce vymezené skupiny lidí, které zajímá pouze vlastní materiální prospěch. Nicméně také nesouhlas s masovými, či spíš davovými vystoupeními by měl mít určitou noblesu. A ji bohužel bolestně postrádám. Hlavně u těch, kteří se cítí být elitami.

Vrcholu nevkusu dosáhl v tomto směru poslanec a ekonomický expert ODS Martin Doktor, jenž na sobotní výzvu hnutí ProAlt k vypovězení poslušnosti vládě v České televizi prohlásil: „To jsou fašizující výroky. Buď máme zákony, které platí za jakékoli vlády, nebo necháme volat ulici."

Při zevrubnějším zkoumání značně pejorativního pojmu „ulice“, jímž byli označeni účastníci čtyřicetitisícové demonstrace, zjišťujeme, že se vztahuje na příslušníky nejrozmanitějších profesí, od dělnických po intelektuální, včetně jedinců, kteří se z důvodu věku či nějakého hendikepu nemohou podílet na tvorbě hodnot.

Rčení Vox populi, vox Dei zřejmě v jistých souvislostech a při selektivním pohledu nabývá spíš kriminální až protistátní pachuť. Škoda, že si nejen pan Doktor, ale i mnozí další neuvědomují, že se v Praze neshromáždili výhradně skalní odborářští buřiči a kverulanti, kterým se nelíbí, že tíha úsporných opatření dopadne rovněž na jejich bedra, ale zejména voliči, kteří jemu i jemu podobným dopomohli k důležitému a výnosnému postu. A rozhněvat si lidi, kteří sice nemají příliš faktické moci, ale přesto mohou svými hlasy rozhodovat o politické budoucnosti, je víc než neprozíravé.

Už z pouhého pudu sebezáchovy by proto politické, mocenské i společenské vládnoucí špičky měly prokázat trochu vstřícnosti. Třeba tím, že začnou usilovat o objasnění korupčních a jiných afér v nejvyšších kruzích. Zatím na ně, stejně jako na nepořádek a liknavost ve státní správě, doplácí toliko daňový poplatník, protože nikdo za nic osobně ani hmotně neodpovídá. O pohnání před soud raději nemluvě.

Přitom elity skloňují zahraniční zkušenosti ve všech pádech. Zejména když jde o zvyšování nejrozmanitějších odvodů do státní pokladny a masivní šetření finančními prostředky. Nějak jim ale uniká, že také existují země, v nichž „ruka zákona“ dopadá i na kastu údajně vyvolených a nedotknutelných. Stačí se podívat do Velké Británie.

Londýnský soud nyní vyměřil trest ve výši 16 měsíců vězení někdejšímu labouristickému ministrovi životního prostředí Elliotu Morleymu za to, že ze státní pokladny neoprávněně získal 32 tisíc liber (více než 900 tisíc korun). Trest si už odpykávají tři poslanci, kteří se neoprávněně obohacovali na úkor občanů Spojeného království. Skandál, jenž hýbal tamější veřejností, odhalil nepoctivé jednání téměř čtyř stovek politiků a veřejných činitelů.

 

Ač to zní pro nás nepochopitelně, aféra nebyla zametena pod koberec. Dokonce (světě div se!) viníci museli vrátit nečestně získaných 1,12 milionu liber. Možná by stačilo, aby se k podobnému řešení uchýlily i naše kompetentní orgány. A hlas opomíjené a pohrdané „ulice“ by pak ztratil na své do značné míry odůvodněné razanci. Ulevilo by se také eráru a státní rozpočet by přestal skomírat na úbytě. A co je ještě důležitější: občané by se pravděpodobně pokusili přehodnotit nynější postoje a znovu věřit v dobré a čisté předvolební úmysly vládní garnitury, již k moci vynesli svými hlasy.

 

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora