Opisovat je přece tak snadné

pondělí 26. březen 2012 10:02

Nezávidím. Snad. Přesto se mě občas zmocňují pocity, jež nemají příliš daleko k jednomu k nejrozšířenějších smrtelných hříchů. Přichází mi líto, že jsem při psaní diplomové práce nemohla využívat dobrodiní internetu a počítače.

V oněch dřevních dobách jsem totiž byla odsouzena k tomu, abych hledala v publikacích a pramenech, jež se převážně (až výhradně) nacházely v depozitářích Klementina. Dlouhé hodiny jsem pak trávila ve studovnách a do sešitu pracně opisovala (kopírka byla nedostupným luxusem) články z českého i německého tisku, bez jejichž citování jsem se při zpracování zadaného tématu neobešla. Ani podpůrná literatura nebyla běžně k mání. Vzácné exempláře většinou byly rozpůjčovány a zmocnit se jich vyžadovalo nemalé úsilí a fůru času. A to nehovořím o průběžném i závěrečném zpracování. Hodiny trávené u psacího stroje, neustálé přepisování konceptů, o konečné bezchybné podobě raději nemluvě.

Dnes je to podstatně jednodušší. Dokonce chápu, že přístup na internet, jenž se hemží spoustou materiálů vztahujících se ke zpracovávané problematice, nutně svádí k opisování. Ostatně, každý člověk je ve své podstatě líný a nejraději jde cestou nejmenšího odporu.

Určité meze by přesto měly existovat. Chlubení se cizím peřím, i když se na ně nepřijde, je ve své podstatě degradací vysokoškolského studia. Anuluje jeho základní poslání. Tedy přinejmenším rozvíjení schopností logického a systémového myšlení, osvojení nezbytné metody a metodiky, vytváření vlastního pohledu na zkoumaný problém i marnění příležitosti fundovaně ho obhájit.

Touha proplout s co nejmenším úsilím veškerými úskalími terciárního vzdělání není ničím novým. Vybavuji si, jak v době, kdy jsem pracovala v novinách, přišel dopis od studentky pedagogické fakulty, jež od redakce požadovala, aby jí obstarala veškerou literaturu, kterou potřebovala k napsání diplomové práce. Že by se po ní měla poohlédnout sama, ji vůbec nenapadlo. Faktem ovšem je, že nechtěla, abychom jí odevzdali hotové dílo. Tato vymoženost (za patřičnou úplatu) je až novodobějším (prý hojně využívaným) jevem.

Vinu ovšem nelze jednoznačně svalovat na pohodlné studenty. Na jejich praktikách se totiž značně podepisuje současné společenské klima, v němž mnohdy nejvíce bodují ti, kteří chodí netransparentními a nestandardními (či nadstandardními?) cestami. Případy novodobých „rychlokvašek” by už pomalu vydaly na tučnou publikaci. Proč by se pak neprotěžovaní jedinci měli namáhat, když v politických, státních a řídících funkcích se bakaláři, magistři i majitelé malých doktorátů rodí jako houby po dešti?

 

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora