Účel světí prostředky

neděle 19. říjen 2008 13:30

Probudila jsem se s těžkou kocovinou.  Hlava mi třeštila, žaludek se houpal jako na vodě, končetiny odmítaly vykonávat obvyklé funkce. Proboha, vždyť jsem se večer nedotkla ani kapky alkoholu.  Pak mi to došlo. Na těžké migréně a psychických i somatických potížích se podepsaly výsledky krajských voleb.

Maska obvyklého skepticismu a naučeného pesimismu, kterou si denně nasazuji, abych dokázala přežít další den, se definitivně rozbila. Selhala základní obrana, již jsem si vypracovala téměř k dokonalosti při konstruování katastrofických scénářů, o nichž v hloubi stále optimistické duše věřím, že se nikdy nemohou naplnit. Bohužel se tak stalo. Přesvědčivé vítězství sociálních demokratů mě doslova srazilo na kolena.

Přiznávám, že nemám ráda pana Paroubka, ani jeho věrného nohsleda dr. Ratha. Hlavně kvůli jejich demagogickému a obhroublému slovník, ješitnosti a falši, jež provází nejen jejich mluvní vystoupení, ale také skutky. Nedovedu pochopit, jak jim někdo může skočit na špek. Nejen sloni totiž mají paměť, ale dokonce i někteří lidé. A tak si třeba vzpomínají na Rathovo jmenování do funkce ministra zdravotnictví a jeho zběsilé lpění na stávající funkci prezidenta České lékařské komory. Navzdory tomu, že šlo o jasný střet zájmů, bránil se odchodu z tohoto postu zuby nehty. Přítrž jeho snažení udělal až prezident Václav Klaus.

Díky úspěšnému nakročení na funkci hejtmana Středočeského kraje má na dosah další mnohoobročnictví.  A horlivý zastánce sociální solidarity a společenského rovnostářství si tak opět polepší. Nejen co do postavení, ale také finančně. Zdálo by se, že není v lidských silách zvládnout obě tak náročné a vyčerpávající profese. Dr. David Rath je však zřejmě novodobý renesanční člověk, který nejen vše stihne, ale také s naprostým přehledem a odpovídající profesionalitou. Doufám jen, že na starém i novém postu neprokáže obdobné hluboké odborné znalosti, jaké v oboru českých i světových dějin předvedl při zasedání Poslanecké sněmovny.

Za dob mých studií působila na Fakultě žurnalistiky doc. Milena Beránková, která byla přímo posedlá rakousko-uherským vyrovnáním, k němuž došlo v roce 1867. Mylné datum stačilo, aby sebelépe připravený student bez milosti vyletěl od zkoušky.  Dr. Rathovi, který se veřejně vyznal z lásky k české historii a jejímu pečlivému studiu však nijak nevadilo, připomenout doby Rakouska-Uherska, které situoval do první poloviny 19. století.  Obdobný překvapivý objev učinil i při čištění Augiášova chléva. Doporučil totiž předsedovi ODS, aby na to vzal vidle. Jak známo, bájný Herkules k tomuto nadlidskému úkolu použil dravý říční proud. S nástrojem doporučovaným vševědem MUDr. Rathem by zřejmě s úklidem nebyl hotov dodnes.

A když už jsem se pustila do historických reminiscencí, ještě bych ráda připomněla jezuitu Ignáce z Loyoly, jenž razil zásadu, že účel světí prostředky. K dosažení vítězství nejsou proto žádné ani dost špinavé a podlé, počínaje pomluvami a zdaleka nekonče diskreditací oponentů. Sancta simplicitas (Svatá prostoto) zvolal podle legendy Mistra Jan Hus stojící na hranici ve chvíli, když jakási žena z lidu k ní spěchala s polenem v ruce, aby přiložila ruku k dílu při upalování odporného kacíře.

Mezi voliči sociální demokracie zřejmě převažuje spousta jejích následovníků a následovnic, kterým nestačilo pouze poleno, ale pro jistotu s sebou vzali i kanystr s hořlavinou a zápalky, jimiž se pokusí spálit na prach začínající reformy, které měly vyvést zemi z hlubokého deficitu a nastolit skutečnou rovnost.  Je už nejvyšší čas, aby se nejen ODS, ale celá koalice probraly z letargie a konečně začaly racionálně jednat. Zatím jde sice o prohranou bitvu, ale mohly by ztratit i celou válku. A připravit tak budoucím generacím peklo na Zemi.

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Helena Kratzerová

Domácí i zahraniční dění s trochou nadsázky a ironie

O vážných věcech poněkud nevážně, v duchu rčení: Směji se, abych nemusela plakat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora